ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Upravno vijeće

Odlukom Župana Zagrebačke županije od 30. listopada 2017. godine, a po isteku mandata dosadašnjim članovima i predsjednici, imenovan je novi saziv Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

 

Dana 15. siječnja 2018. godine Župan Zagrebačke županije donosi Odluku o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

 

Sukladno navedenim Odlukama, za predsjednika i članove Upravnog vijeća Zavoda imenovani su:

 

Predsjednik:

Prof.dr.sc. Boško Pribičević, dipl.ing.

 

Članovi Upravnog vijeća:

Nenad Strizrep

Darko Bistrički

Filip Tončić

Marija Kuzmić