ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja

Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije

Od 2014. godine Zavod kontinuirano vodi Registar prostornih planova na području Zagrebačke županije. Cilj vođenja Registra je strukturiranje postojećih i budućih raznorodnih podataka o dokumentaciji prostora kojima raspolaže Zavod, te je ujedno i podloga za objavu odabranih podataka na službenim internetskim stranicama Zavoda. Zavod je na svojima službenim Internetskim stranicama objavio WEB GIS preglednik, koji sadrži: Prostorni plan Zagrebačke županije, Prostorne planove područja posebnih obilježja, Prostorne planove uređenja gradova i općina, Generalne urbanističke planove, Urbanističke planove uređenja, Detaljne planove uređenja i digitalni katastar te je omogućena pretraga pojedine lokacije prema broju katastarske čestice. Registar sadrži podatke o preko 600 prostornih planova s područja županije a za svaki plan odnosno izmjenu i dopunu plana prikupljeno je i obrađeno preko 100 zasebnih podataka.

 

Slika: Registar prostornih planova Zagrebačke županije