ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Donesen Plan rada Zavoda i Financijski plan za 2023. godinu
07. 12. 2022.

Donesen Plan rada Zavoda i Financijski plan za 2023. godinu

Donesen Plan rada Zavoda i Financijski plan za 2023. godinu

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je, na svojoj 114. sjednici održanoj 7. prosinca 2022. godine, Financijski plan Zavoda za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, koji se prvi put iskazuje u eurima. Nakon donošenja Proračuna Zagrebačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu po Županijskoj skupštini, Upravno vijeće Zavoda donijelo je ovaj Financijski plan, u cijelosti usklađen s Proračunom u kojem je sadržan. Plan rada Zavoda za 2023. godinu donesen je ranije, na 112. sjednici održanoj 13. listopada 2022. kad je, sukladno Zakonu o proračunu, usvojen prijedlog Financijskog plana prije dostave nadležnom upravnom tijelu Zagrebačke županije. Planom rada za 2023. godinu utvrđene su najvažnije aktivnosti Zavoda od kojih izdvajamo: nastavak suradnje s gradovima i općinama na izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti u okviru pregleda planova i davanja mišljenja, stručne suradnje, kao i same izrade prostornih planova uređenja; početak izrade novih VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije; nastavak vođenja i daljnje unaprjeđenje  Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije i dr. Donesene dokumente možete pogledati na sljedećoj poveznici:

 

GODIŠNJI PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

 

Na istoj 114. sjednici donesene su i II. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi kao i Plan nabave za 2023. godinu. Svi dokumenti objavljeni su na web stranicama Zavoda.

 

Slika: Izvod iz Pročišćenog Prostornog plana Zagrebačke županije, utvrđenog po donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije; Karta 1. Korištenje i namjena prostora (Zavod, siječanj 2021.).

Donesen Plan rada Zavoda i Financijski plan za 2023. godinu - slika 1