ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Donesene VI. Izmjene i dopune PPUO Krašić
16. 12. 2022.

Donesene VI. Izmjene i dopune PPUO Krašić

Donesene VI. Izmjene i dopune PPUO Krašić

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), dovršio je izradu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić. U petak, 16. prosinca 2022. godine održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Krašić na kojoj je donesena Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić. Prostorni plan bit će objavljen u Informacijskom sustavu prostornog uređenja po utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana, koje će Zavod izraditi u zakonskom roku.

 

Slike: Izvod iz Konačnog prijedloga VI. Izmjena PPUO Krašić, foto: A. S. Mihelić, 2022.

Donesene VI. Izmjene i dopune PPUO Krašić - slika 1

Donesene VI. Izmjene i dopune PPUO Krašić - slika 2