ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Donesene VII. Izmjene i dopune PPUO Brckovljani
05. 07. 2023.

Donesene VII. Izmjene i dopune PPUO Brckovljani

Donesene VII. Izmjene i dopune PPUO Brckovljani

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), dovršio je izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani. U utorak, 4. srpnja 2023. godine održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani na kojoj je donesena Odluka o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani. Prostorni plan bit će objavljen u Informacijskom sustavu prostornog uređenja po utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana, koje će Zavod izraditi u zakonskom roku.

 

Slike: Izvod iz Konačnog prijedloga VII. Izmjena PPUO Brckovljani, foto: V. Štokić, 2022.

Donesene VII. Izmjene i dopune PPUO Brckovljani - slika 1

 

Donesene VII. Izmjene i dopune PPUO Brckovljani - slika 2

Donesene VII. Izmjene i dopune PPUO Brckovljani - slika 3