ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Dovršen radni nacrt V. Izmjena i dopuna PPUG Zaprešić
13. 09. 2021.

Dovršen radni nacrt V. Izmjena i dopuna PPUG Zaprešić

Dovršen radni nacrt V. Izmjena i dopuna PPUG Zaprešić

Sredinom rujna 2021. godine Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije dovršio je radni nacrt V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića, dokumenta čiju je izradu preuzeo u svibnju 2021. godine. Nakon terenskog obilaska i detaljne analize zahtjeva  javnopravnih tijela te inicijalnih zahtjeva građana, kao i podataka iz novo donesenih propisa, stručnih podloga i studija te nedavno donesenih VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, voditelj izrade Hrvoje Kujundžić i stručni tim Zavoda izradili su kartografske prikaze u mjerilima 1:25.000 i 1:5.000 te pripremili poglavlja Obrazloženja prostornog plana. Radni nacrt V. Izmjena i dopuna PPUG Zaprešić prezentirat će se predstavnicima Grada na radnom sastanku koji se planira tijekom ovog tjedna. Po dovršenoj verifikaciji i detaljnom pregledu Plana Zavod će dopuniti kartografske prikaze i tekstualni dio te pripremiti cjeloviti nacrt prijedloga za predaju Gradu i utvrđivanje za javnu raspravu.

 

Kartografski prikaz 1: izvod iz radnog nacrta V. Izmjena i dopuna PPUG Zaprešić

Dovršen radni nacrt V. Izmjena i dopuna PPUG Zaprešić - slika 1

 

Foto: H. Kujundžić, 06.2021.

Dovršen radni nacrt V. Izmjena i dopuna PPUG Zaprešić - slika 2

 

Dovršen radni nacrt V. Izmjena i dopuna PPUG Zaprešić - slika 3