ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu X. Izmjena PPUG Jastrebarsko
28. 08. 2023.

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu X. Izmjena PPUG Jastrebarsko

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu X. Izmjena PPUG Jastrebarsko

Grad Jastrebarsko, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog za javnu raspravu, donesenog po gradonačelniku Grada Jastrebarskog dana 23. kolovoza 2023. godine, objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog. Stručni izrađivač X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Javna rasprava održat će se u vremenu od 28. kolovoza do 26. rujna 2023. godine. U navedenom razdoblju, Prijedlog X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela, Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47/I. kat, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati, a bit će objavljen i na službenim stranicama Grada. Javno izlaganje Prijedloga X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog održati će se 18. rujna 2023. godine s početkom u 10,00 sati u velikoj dvorani Centra za kulturu Grada Jastrebarsko na I. katu, Ulica dr. Franje Tuđmana 9. Objavu javne rasprave i Prijedlog X. Izmjena i dopuna Plana možete pogledati putem sljedeće POVEZNICE 

 

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu X. Izmjena PPUG Jastrebarsko - slika 1