ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Održan sastanak s Gradom Samoborom o izradi prostornog plana
10. 01. 2023.

Održan sastanak s Gradom Samoborom o izradi prostornog plana

Održan sastanak s Gradom Samoborom o izradi prostornog plana

U okviru savjetodavno – stručne suradnje koju Zavod pruža gradovima i općinama na području Zagrebačke županije u izradi prostornih planova, 10. siječnja 2023. godine održan je sastanak s predstavnicima Grada Samobora. Ovo je drugi po redu sastanak održan u Zavodu na kojem su razmatrana polazišta za izradu sveobuhvatnih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Samobora. Ispred Grada sastanku su prisustvovali Hrvoje Frankić i Vesna Jelinčić, a ispred Zavoda Željka Kučinić, Suzana Vujčić i Hrvoje Kujundžić. Predstavnici Grada prezentirali su dovršene pripremne aktivnosti za izradu sljedećih izmjena prostornog plana – skori dovršetak postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, kao i dovršenu radnu analizu inicijalnih zahtjeva i analizu usklađenja s novim katastrom. Predstavnici Zavoda podsjetili su na već ranije dostavljenu detaljnu analizu potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Samobora sa VII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije koju su prezentirali na prethodnom sastanku te još jednom podsjetili na daljnju proceduru izrade i ponudili svoju pomoć u svakoj od budućih faza izrade. Vezano na upit o najavljenim VIII. Izmjenama Prostornog plana Županije, predstavnici Zavoda mišljenja su da nije potrebno čekati dovršetak najavljenih izmjena nego predlažu Gradu da što prije započne sa svojim sveobuhvatnim izmjenama prostornog plana kako bi se omogućila provedba brojnih novih zahvata utvrđenih prethodnim Izmjenama Prostornog plana Županije kao i zahvata predloženih inicijalnim zahtjevima dostavljenim Gradu.

 

Foto: D. Duvančić, Zagreb, 01.2023.; Ž. Kučinić, Samobor, 08.2022.

 

Održan sastanak s Gradom Samoborom o izradi prostornog plana - slika 1

  

Održan sastanak s Gradom Samoborom o izradi prostornog plana - slika 2

 

Održan sastanak s Gradom Samoborom o izradi prostornog plana - slika 3