ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Održan sastanak s izrađivačem Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije
27. 03. 2024.

Održan sastanak s izrađivačem Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije

Održan sastanak s izrađivačem Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije

Po dovršetku pripremnih aktivnosti i obilaska terena, 27. ožujka 2024. održan je u Zavodu prvi radni sastanak s izrađivačem Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije – tvrtkom Promel projekt d.o.o. iz Zagreba. Ispred stručnog izrađivača sastanku je prisustvovao voditelj izrade Tin Filip Gabrić, a ispred Zavoda predstavnice Odsjeka za infrastrukturu i GIS koje će i nadalje pratiti izradu stručne podloge – Andrea Galić i Roberta Pišpek te ravnateljica Željka Kučinić. Na današnjem sastanku Zavodu su prezentirane fotografije i osvrt na izvedeno stanje i lokacije planiranih obilaznica svih gradova i središnjih naselja općina na području Zagrebačke županije. Za idući mjesec najavljen je početak izrade same studije koja će, po izradi prve varijante, biti dostavljena Zavodu na pregled i eventualne prijedloge za dopunom. Podsjetimo, u Stručnoj podlozi cestovnog prometa na području Zagrebačke županije naglasak će biti na razmatranju postojećih i planiranju novih cestovnih obilaznica središnjih naselja gradova i općina na području Zagrebačke županije, za čime se ukazala potreba pri izradi prostorno planske dokumentacije. Preispitat će se dosadašnje planirane trase, predložiti njihovo zadržavanje ili korekcija te eventualno predložiti nove cestovne obilaznice obzirom na povećanu gustoću prometa i na novo planirane i izgrađene sadržaje u neposrednoj blizini. Stručna podloga izrađuje se temeljem Sporazuma potpisanog  između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i ovog Zavoda u prosincu 2023. godine.

 

Održan sastanak s izrađivačem Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije - slika 1

 

Održan sastanak s izrađivačem Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije - slika 2      Foto: Promel projekt d.o.o. i arhiva Zavoda.