ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Održana 1. sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš VIII. Izmjena PPZŽ
22. 03. 2024.

Održana 1. sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš VIII. Izmjena PPZŽ

Održana 1. sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš VIII. Izmjena PPZŽ

Po dovršetku izrade Strateške studije utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, koju je izradila ovlaštena tvrtka Ekoinvest d.o.o., a nakon usuglašavanja s ovim Zavodom kao stručnim izrađivačem prostornog plana te nadležnim Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, dana 20. ožujka 2024. godine održana je u Zagrebačkoj županiji prva sjednica Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Sjednici su prisustvovali članovi povjerenstva, koje je Zagrebačka županija imenovala iz svih mjerodavnih ministarstava i javnopravnih tijela nadležnih za zahvate koji se ovim izmjenama prostornog plana mijenjaju, kao i predstavnici nadležnog Upravnog odjela te predstavnici Zavoda i tvrtke Ekoinvest. Voditelj izrade prostornog plana, Hrvoje Kujundžić, prezentirao je zahvate koji se mijenjaju VIII. Izmjenama prostornog plana, a zatim su predstavnice stručnog izrađivača studije prezentirale naglaske iz Strateške studije utjecaja na okoliš. Povjerenstvo je potom iznosilo svoje prijedloge za izmjenama i dopunama koji su se, u najvećem dijelu, odnosili na studiju a tek manjim dijelom na prostorni plan. Po dostavi svih očitovanja i mišljenja članova povjerenstva te nakon dopune ovih dokumenata održat će se još jedna sjednica povjerenstva, a zatim će prostorni plan i studija u istom postupku biti upućeni u Javnu raspravu.

 

Održana 1. sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš VIII. Izmjena PPZŽ - slika 1

 

Održana 1. sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš VIII. Izmjena PPZŽ - slika 2

 

Održana 1. sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš VIII. Izmjena PPZŽ - slika 3

      Foto: dokumentacija Zavoda, 20.3.2024.