ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Planiranje površina za eksploataciju/istraživanje ugljikovodika razmotreno na sastanku s AZU
10. 10. 2023.

Planiranje površina za eksploataciju/istraživanje ugljikovodika razmotreno na sastanku s AZU

Planiranje površina za eksploataciju/istraživanje ugljikovodika razmotreno na sastanku s AZU

U okviru završnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije predstavnici Zavoda održali su 10. listopada 2023. sastanak s predstavnicama Agencije za ugljikovodike (AZU) te predstavnicama nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije. Na sastanku je detaljno razmotren zahtjev Agencije za ugljikovodike za unos u prostorno plansku dokumentaciju površina za eksploataciju i istraživanje ugljikovodika i geotermalnih voda te način implementacije u Nacrt VIII. Izmjena Plana. Predstavnici Zavoda istaknuli su potrebu za manjom prilagodbom odredbi za provođenje lokalnim karakteristikama prostora, vezano za neposrednu provedbu Plana, a konačni tekst odredbi utvrdit će se kroz daljnji postupak izrade i donošenja prostornog plana.

 

Planiranje površina za eksploataciju/istraživanje ugljikovodika razmotreno na sastanku s AZU - slika 1

 

Planiranje površina za eksploataciju/istraživanje ugljikovodika razmotreno na sastanku s AZU - slika 2

Foto: dokumentacija Zavoda, 10.10.2023.