ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Planiranje sunčanih elektrana i korekcija dalekovoda razmotreni na sastanku s HOPS-om
08. 09. 2023.

Planiranje sunčanih elektrana i korekcija dalekovoda razmotreni na sastanku s HOPS-om

Planiranje sunčanih elektrana i korekcija dalekovoda razmotreni na sastanku s HOPS-om

U okviru izrade Nacrta prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije predstavnici Zavoda održali su 8. rujna 2023. sastanak s predstavnicima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d. (HOPS-a) te predstavnicom nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije. Na sastanku su razmotreni prijedlozi javnopravnih tijela i pravnih osoba za planiranjem sunčanih elektrana od državnog i županijskog značaja na području Zagrebačke županije, vezano na mogućnost njihova priključka na elektroenergetsku mrežu. Također je razmotren prijedlog Grada Svete Nedelje za korekcijom dijela trase planiranog 2x400 kV dalekovoda TS Tumbri-TS Zlodi te način prikaza u prostorno planskoj dokumentaciji.

 

Planiranje sunčanih elektrana i korekcija dalekovoda razmotreni na sastanku s HOPS-om - slika 1

 

Planiranje sunčanih elektrana i korekcija dalekovoda razmotreni na sastanku s HOPS-om - slika 2

 

Foto 1: dokumentacija Zavoda, 8.9.2023., foto 2: izvor HEP.hr