ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Potpisan Ugovor o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Brckovljani
11. 07. 2022.

Potpisan Ugovor o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Brckovljani

Potpisan Ugovor o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Brckovljani

Načelnik Općine Brckovljani Tihomir Đuras i ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije Željka Kučinić potpisali su 11. srpnja 2022. godine Ugovor o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani. Potpisu Ugovora prisustvovali su Vitomir Štokić, budući odgovorni voditelj izrade prostornog plana i Andrea Galić, voditeljica Odsjeka za infrastrukturni sustav i GIS. Zavod je izradu prostornog plana preuzeo po provedenom postupku nabave i ishođenoj suglasnosti župana, sukladno članku 27. Zakona o prostornom uređenju. Time je započeo postupak izmjena plana kojim će se stvoriti uvjeti za daljnji razvoj Općine, razmotriti mogućnost izmjene prometnog sustava i kanalske mreže, revidirati uvjeti za gradnju unutar i izvan građevinskog područja, razmotriti pojedinačni zahtjevi građana i pravnih osoba za proširenjem građevinskih područja te uskladiti plan u cijelosti s novim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije. Nakon potpisivanaja Ugovora načelnik i predstavnici Zavoda kratko su analizirali ciljeve izrade ovih Izmjena i dopuna Plana a zatim utvrdili prvi radni sastanak u Općini Brckovljani i obilazak terena za sljedeći tjedan.

 

Odluku o izradi VII. Izmjena i dopuna prostornog plana, koju je Općinsko vijeće Općine Brckovljani donijelo 25. svibnja 2022. godine, možete pogledati ovdje:

Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Brckovljani (pdf)

 

Foto: D.Duvančić (07.2022.)

Potpisan Ugovor o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Brckovljani - slika 1

 

Foto: V.Štokić

Potpisan Ugovor o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Brckovljani - slika 2

 

Potpisan Ugovor o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Brckovljani - slika 3