ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Potpisan Ugovor o izradi VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina
15. 03. 2022.

Potpisan Ugovor o izradi VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina

Potpisan Ugovor o izradi VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina

Načelnik Općine Pisarovina Tomo Kovačić i ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije Željka Kučinić potpisali su 15. ožujka 2022. godine Ugovor o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina. Potpisu Ugovora prisustvovala je iz Zavoda i Suzana Vujčić, koja je imenovana odgovornom voditeljicom VIII. izmjena i dopuna prostornog plana. Zavod je izradu prostornog plana preuzeo po provedenom postupku nabave i ishođenoj suglasnosti župana, sukladno članku 27. Zakona o prostornom uređenju. Time je započeo postupak izmjena plana kojim će se stvoriti uvjeti za daljnji razvoj Općine, razmotriti mogućnost planiranja novih turističkih i gospodarskih zona te javnih i društvenih sadržaja, razmotriti pojedinačni zahtjevi građana i pravnih osoba za proširenjem građevinskih područja te uskladiti plan u cijelosti s novim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije. Nakon potpisivanaja Ugovora načelnik i predstavnice Zavoda razmotrili su dosad pristigle inicijalne zahtjeve građana i pravnih osoba koji se odnose na potrebu proširenja ili prenamjene građevinskih područja te formiranje novih.

 

Odluku o izradi VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana, koju je Općinsko vijeće Općine Pisarovina donijelo 15. veljače 2022. godine, možete pogledati ovdje:

Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina (pdf)

 

Potpisan Ugovor o izradi VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina - slika 1

         Foto: D. Duvančić (03. 2022.)

 

Potpisan Ugovor o izradi VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina - slika 2

         Foto: V.Štokić (2020.)