ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Predstavljen Nacrt X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko
26. 01. 2023.

Predstavljen Nacrt X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko

Predstavljen Nacrt X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko

U četvrtak, 26. siječnja 2023. godine, održan je sastanak u Gradu Jastrebarskom na kojem su predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije prezentirali dopunjeni Nacrt X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko, kojeg izrađuju. Sastanku su, ispred Grada Jastrebarsko, prisustvovali gradonačelnik Zvonimir Novosel i Marijan Meštrić, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Ispred Zavoda sastanku su prisustvovali ravnateljica Željka Kučinić i Hrvoje Kujundžić, odgovorni voditelj izrade prostornog plana.

 

Predstavnici Zavoda prezentirali su kartografske prikaze Nacrta prijedloga prostornog plana dostavljenog Gradu krajem studenog prošle godine i dopunjenog naknadno pristiglim inicijalnim zahtjevima građana. Utvrđeno je da će ovako dopunjeni Nacrt prostornog plana Grad dostaviti stručnim izrađivačima Strateške studije o utjecaju prostornog plana na okoliš koja je također u izradi. Time je završena prva faza izrade plana, nakon koje slijedi utvrđivanje mjera zaštite okoliša za novo planirane zahvate kroz studiju i implementacija utvrđenih mjera u prostorni plan. Po usuglašavanju i dovršetku izrade te prihvaćanja studije po osnovanom Povjerenstvu, oba dokumenta istodobno bit će spremna za izlaganje na javnoj raspravi.

 

Foto: M.Meštrić, 26.01.2023.

Predstavljen Nacrt X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko - slika 1