ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Predstavljen rad Zavoda na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
06. 07. 2023.

Predstavljen rad Zavoda na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Predstavljen rad Zavoda na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Na poziv prof.dr.sc. Damira Krajnika, dipl.ing.arh. redovitog profesora na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije Željka Kučinić, dipl.ing.arh. održala je 6. srpnja 2023. dvije online prezentacije polaznicima Poslijediplomskog specijalističkog studija: Arhitektura i urbanizam - Prostorno uređenje. U okviru ciklusa Strateško planiranje i održivi razvoj upoznala je polaznike najprije sa stručnim poslovima u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije, a zatim je, u drugom dijelu, predstavila korake u postupku izrade i donošenja nedavno donesenih VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. U prvom dijelu prezentacije naglasak je stavljen na Informacijski sustav prostornog uređenja koji će postati sve važniji pri skorom prelasku na E-prostorne planove, dok je u drugom dijelu detaljno opisan postupak izrade VII. Izmjena Prostornog plana Županije i usuglašavanje sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš. U razgovoru s polaznicima specijalističkog studija ravnateljica je detaljnije pojasnila teme koje su ih najviše zanimale - korištenje GIS-a u prostornom planiranju, usklađenost planova različitih razina i dr. U nastavku današnjeg ciklusa predavanja prezentacije su održali ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Bojan Linardić, dipl.ing.arh. i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Nikša Božić, dipl.ing.arh.

 

 

Predstavljen rad Zavoda na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - slika 1

 

 

Predstavljen rad Zavoda na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - slika 2