ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Razmotren prvi radni nacrt Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije
06. 06. 2024.

Razmotren prvi radni nacrt Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije

Razmotren prvi radni nacrt Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije

Dana 6. lipnja 2024. Zavodu je na pregled dostavljen prvi radni nacrt Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije te je održan sastanak s izrađivačem - tvrtkom Promel projekt d.o.o. iz Zagreba. Podsjetimo, u Stručnoj podlozi cestovnog prometa na području Zagrebačke županije naglasak je na razmatranju postojećih i planiranju novih cestovnih obilaznica središnjih naselja gradova i općina na području Zagrebačke županije, za čime se ukazala potreba pri izradi prostorno planske dokumentacije. Preispituju se dosadašnje planirane trase, predlaže njihovo zadržavanje ili korekcija te eventualno predlažu i nove cestovne obilaznice obzirom na povećanu gustoću prometa i sadržaje u neposrednoj blizini. Stručna podloga izrađuje se temeljem Sporazuma potpisanog između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i ovog Zavoda u prosincu 2023. godine. Ispred stručnog izrađivača sastanku su prisustvovali voditelj izrade Tin Filip Gabrić i Miljenko Stanković, a ispred Zavoda predstavnice Odsjeka za infrastrukturu i GIS koje će i nadalje pratiti izradu stručne podloge – Andrea Galić i Roberta Pišpek te ravnateljica Željka Kučinić.

 

Razmotren prvi radni nacrt Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije - slika 1

 

Razmotren prvi radni nacrt Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije - slika 2

      Foto: Promel projekt d.o.o. i arhiva Zavoda 06. 2024.