ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Razmotren prvi radni Nacrt XI. Izmjena PPUG Jastrebarsko
03. 06. 2024.

Razmotren prvi radni Nacrt XI. Izmjena PPUG Jastrebarsko

Razmotren prvi radni Nacrt XI. Izmjena PPUG Jastrebarsko

Na sastanku održanom 3. lipnja 2024. godine predstavnici Zavoda, u svojstvu stručnog izrađivača XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko, prezentirali su predstavnicima Grada dovršenu Analizu zahtjeva javnopravnih tijela te inicijalnih zahtjeva građana kao i kartografske prikaze s dosad unesenim izmjenama prostornog plana. Sastanku su, ispred Grada Jastrebarsko, prisustvovali gradonačelnik Zvonimir Novosel i Marijan Meštrić, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Ispred Zavoda sastanku su prisustvovali ravnateljica Željka Kučinić i Hrvoje Kujundžić, odgovorni voditelj izrade prostornog plana.

 

Predstavnici Grada predstavili su svoje daljnje razvojne planove koje će stručni izrađivači implementirati u prostorni plan. Po dostavi i obradi daljnjih inicijalnih zahtjeva građana dopunit će se kartografski prikazi i izraditi tekstualni dijelovi Plana te pripremiti cjeloviti nacrt prijedloga za predaju Gradu i početak izrade Strateške studije o utjecaju prostornog plana na okoliš. Daljnji postupak izrade ovog plana provodit će se usporedo s izradom navedene strateške studije.

 

Razmotren prvi radni Nacrt XI. Izmjena PPUG Jastrebarsko - slika 1

     Foto: dokumentacija Zavoda 06.2024.