ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Razmotrena izrada prostornih planova na području Općine Pisarovina
26. 04. 2024.

Razmotrena izrada prostornih planova na području Općine Pisarovina

Razmotrena izrada prostornih planova na području Općine Pisarovina

U okviru savjetodavno – stručne suradnje koju Zavod pruža gradovima i općinama na području Zagrebačke županije u izradi prostornih planova, dana 26. travnja 2024. održan je u Zavodu sastanak s načelnikom Općine Pisarovina, Tomom Kovačićem. Na sastanku je razmotrena potreba Općine za izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina, mogući obuhvat navedenih izmjena i dopuna Plana te sudjelovanje u izradi novih VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Predstavnici Zavoda upoznali su načelnika s tijekom izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije (u tijeku je usuglašavanje s mišljenjima Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš), a zatim su mu predstavili nove sustave e-Planovi i e-Editor u kojima će se izrađivati nova generacija prostornih planova.

 

Razmotrena izrada prostornih planova na području Općine Pisarovina - slika 1 

Razmotrena izrada prostornih planova na području Općine Pisarovina - slika 2

       Foto: dokumentacija Zavoda, 04.2024.