ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Upravno vijeće Zavoda usvojilo polugodišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju
13. 07. 2023.

Upravno vijeće Zavoda usvojilo polugodišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju

Upravno vijeće Zavoda usvojilo polugodišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije na svojoj 119. sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, kao i Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine. Oba izvješća izradila je ravnateljica Zavoda u lipnju i srpnju ove godine, sukladno Odluci o osnivanju te Statutu Zavoda. Iz usvojenih izvješća vidljiva je realizacija poslova u prvom dijelu 2023. godine, strukturirana prema poslovima utvrđenim Planom rada i Financijskim planom za 2023. godinu. Najvažnije aktivnosti Zavoda u tom razdoblju odnose se na izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kao i na suradnju s gradovima i općinama u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti. Suradnja se provodila kroz pripremu polazišta za izradu planova, detaljne preglede radnih verzija prostornih planova i analizu u odnosu na usklađenost s Prostornim planom Zagrebačke županije, izdavanje mišljenja na konačne prijedloge, ali i samu izradu dva prostorna plana čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina. Od aktivnosti u prvom dijelu godine treba izdvojiti i daljnje unaprjeđenje Informacijskog sustava prostornog uređenja, osobito ažuriranje WEB GIS aplikacije Preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije.

 

Usvojena polugodišnja izvješća objavljuju se u nastavku:

 

 

Upravno vijeće Zavoda usvojilo polugodišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju - slika 1