ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
WEB GIS preglednik dopunjen građevinskim područjima i drugim namjenama iz prostornih planova
10. 05. 2023.

WEB GIS preglednik dopunjen građevinskim područjima i drugim namjenama iz prostornih planova

WEB GIS preglednik dopunjen građevinskim područjima i drugim namjenama iz prostornih planova

U svibnju 2023. dovršena je 1. faza ažuriranja WEB GIS portala na stranicama Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije. WEB GIS preglednik prostornih planova dopunjen je novim vektorskim slojem NAMJENA POVRŠINA. Riječ je o slojevima iz prostornih planova uređenja gradova i općina koje je Zavod objedinio po sljedećim grupama namjena površina: u prvom sloju otvaraju se sva građevinska područja naselja na području općine ili grada, u drugom sloju otvaraju se građevinska područja izvan naselja, odnosno gospodarske i turističke zone, sport i rekreacija, groblja. U trećem sloju mogu se pregledati i ostale površine iz prostornih planova: objedinjene šume, poljoprivredno tlo, vode, infrastrukturni sustav i posebna namjena. Pristup ovim podacima omogućen je i putem WMS servisa, što znači da ih korisnici mogu preuzeti u svoj GIS sustav i koristiti za potrebe izrade različitih prostornih analiza. Unaprjeđenje WEB GIS portala Zavod i ove godine provodi u suradnji s tvrtkom GDi d.o.o. iz Zagreba. WEB GIS pregledniku prostornih planova može se pristupiti s naslovne WEB stranice Zavoda ili Zagrebačke županije, kao i izravno putem sljedećeg linka:

WEB GIS portal „Preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije“

 

Slika 1: Novi vektorski sloj „Namjena površina“ u WEB GIS pregledniku

WEB GIS preglednik dopunjen građevinskim područjima i drugim namjenama iz prostornih planova - slika 1

 

Slika 2: Pristup podacima putem WMS servisa  

WEB GIS preglednik dopunjen građevinskim područjima i drugim namjenama iz prostornih planova - slika 2