ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2021.-2024.
03. 06. 2024.

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2021.-2024.

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2021.-2024.

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije započeo je izradu Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2021. – 2024. godine. Sredinom svibnja Zavod je uputio javnopravnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije poziv na dostavu podataka iz njihovog dijela nadležnosti za potrebe izrade Izvješća. Usporedo s traženjem navedenih podataka u Zavodu se izrađuju dijelovi Izvješća za koje su podaci dostupni putem službenih mrežnih stranica ili temeljem javno objavljenih dokumenata. Obveza izradi četverogodišnjeg Izvješća utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju, a njegov sadržaj Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru.

 

Izvješće o stanju u prostoru je dokument kojim se Županijsku skupštinu Zagrebačke županije i sva nadležna tijela županijske uprave, kao i stručnu i širu javnost, izvješćuje o prostornom razvoju u Zagrebačkoj županiji u navedenom razdoblju. Izvješće sadrži analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Ovo Izvješće izrađuje se nastavno na prethodno „Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2016. – 2020.“ koje je usvojeno 23. veljače 2021. godine po Županijskoj skupštini i objavljeno u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 8/21 od 1. ožujka 2021. godine.   

 

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2021.-2024. - slika 1  Slika: Izvadak iz Nacrta Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2021.-2024.