ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada Stručne podloge cestovnog prometa na području Županije - analiza obilaznica u planovima
30. 01. 2024.

Započela izrada Stručne podloge cestovnog prometa na području Županije - analiza obilaznica u planovima

Započela izrada Stručne podloge cestovnog prometa na području Županije - analiza obilaznica u planovima

Na upit Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine županijskim zavodima o izradi projekata ili studija potrebnih u postupcima izrade prostornih planova, ovaj je Zavod odabrao izradu Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije. U stručnoj podlozi, koju će izraditi vanjski stručni izrađivači a koordinirati ovaj Zavod, naglasak će biti na razmatranju postojećih i planiranju novih cestovnih obilaznica središnjih naselja gradova i općina na području Zagrebačke županije, za čime se ukazala potreba pri izradi prostorno planske dokumentacije. Preispitat će se dosadašnje planirane trase, predložiti njihovo zadržavanje ili korekcija te eventualno predložiti nove cestovne obilaznice obzirom na povećanu gustoću prometa i na novo planirane i izgrađene sadržaje u neposrednoj blizini. Posebno će se razmotriti planirane obilaznice iz važećih prostornih planova gradova i općina te prijedlog novih prometnica u okviru VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije na području gradova Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić te općina Stupnik, Pokupsko, Orle, Brckovljani i Dubrava. Krajem 2023. godine potpisan je Sporazum između Zavoda i Ministarstva o izradi stručne podloge, uplaćena su sredstva Pomoći iz Državnog proračuna koja se prenose u iduću godinu te je proveden postupak jednostavne nabave i odabran stručni izrađivač: Promel projekt d.o.o. iz Zagreba.

 

Na današnjoj online sjednici predstavnici županijskih zavoda detaljnije su prezentirali Ministarstvu svoje odabrane projekte. Iz Zavoda Zagrebačke županije sastanku su prisustvovali Željka Kučinić, Andrea Galić i Roberta Pišpek. Sama izrada Stručne podloge realizirat će se tijekom 2024. godine, o čemu će biti izviještena i uključena javnost.

 

Započela izrada Stručne podloge cestovnog prometa na području Županije - analiza obilaznica u planovima - slika 1

 

Započela izrada Stručne podloge cestovnog prometa na području Županije - analiza obilaznica u planovima - slika 2

 

Započela izrada Stručne podloge cestovnog prometa na području Županije - analiza obilaznica u planovima - slika 3

Foto: dokumentacija Zavoda, 2020., snimak sastanka s Ministarstvom: 30.1.2024.