ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada V. Izmjena Prostornog plana i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić
24. 05. 2021.

Započela izrada V. Izmjena Prostornog plana i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić

Započela izrada V. Izmjena Prostornog plana i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a po provedenom postupku nabave i ishođenoj suglasnosti župana, preuzeo je obvezu izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića i IV. Izmjena i dopuna GUP-a Zaprešić. Postupak je u fazi pribavljanja zahtjeva za izradu prostornih planova i pripremnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga prostornih planova.

 

Odluke o izradi prostornih planova možete pogledati ovdje:

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna PPUG Zaprešić (pdf)

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP Zaprešić (pdf)

 

Slike: Izvod iz važećeg Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 10/05, 24/05- ispravak, 15/07, „Službene novine Grada Zaprešića“ broj 1/07- ispravak, 7/11, 2/14, 7/16 i 9/16 -pročišćeni tekst) i GUP-a Zaprešića („Službene novine Grada Zaprešića“ broj 5/08, 6/09 -ispravak Odluke, 6/12, 7/16, 9/16 - pročišćeni tekst, 7/18 i 2/20 - (pročišćen tekst).

  

  Započela izrada V. Izmjena Prostornog plana i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić - slika 1

   Započela izrada V. Izmjena Prostornog plana i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić - slika 2

 

Započela izrada V. Izmjena Prostornog plana i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić - slika 3

 

Započela izrada V. Izmjena Prostornog plana i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić - slika 4

 

Foto: H. Kujundžić, 2020.