ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije
14. 03. 2023.

Započela izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije

Započela izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije

Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 9. sjednici održanoj 13. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Time je započeo postupak izrade i donošenja ovog prostornog plana koji će se provoditi usporedo s izradom Strateške procjene utjecaja na okoliš. U razdoblju od donošenja posljednjih izmjena ovog Plana, koje su donesene u prosincu 2020., usvojeni su novi propisi i izrađene stručne podloge iz područja energetike, energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Tijekom 2022. godine Zagrebačka županija zaprimila je devet inicijalnih zahtjeva za pokretanjem novih izmjena i dopuna Prostornog plana Županije, od toga: jedan zahtjev za usklađenjem Plana s novim izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, pet zahtjeva investitora za planiranjem solarnih elektrana velikih površina i snaga na području Zagrebačke županije, dva zahtjeva za planiranjem novih turističkih kapaciteta i jedan zahtjev za određivanjem nove gospodarske zone županijskog značaja. Slijedom navedenog, glavni cilj ovih VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije biti će utvrđivanje novih lokacija za korištenje energetskih mineralnih sirovina i obnovljivih izvora energije, kao i povećanje turističkih kapaciteta uz određivanje novih lokacija turističke namjene na području Zagrebačke županije. U samom postupku izrade Plana očekuju se i drugi zahtjevi za izmjenom ili dopunom planskih rješenja, sukladno novim propisima i razvojnim potrebama gradova i općina. Nositelj izrade VIII. Izmjena prostornog plana bit će Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, a stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Odluku Županijske skupštine objavit ćemo u nastavku po objavi u službenom glasilu:

 

 

Započela izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije - slika 1

Započela izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije - slika 2