ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada XI. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko
07. 03. 2024.

Započela izrada XI. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko

Započela izrada XI. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), a po provedenom postupku nabave i ishođenoj suglasnosti župana, preuzeo je obvezu izrade XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko. Postupak je u fazi pribavljanja zahtjeva za izradu prostornog plana i pripremnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga prostornog plana.

 

Odluku o izradi prostornog plana možete pogledati ovdje:

Odluka o izradi XI. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko (pdf)

 

Slika: Izvod iz važećeg Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11, 8/12, 9/13, 9/14, 10/14- pročišćeni tekst, 1/16, 2/16- pročišćeni tekst, 1/19, 2/19 – pročišćeni tekst, 9/23 i 10/23 - pročišćeni tekst).

Započela izrada XI. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko - slika 1