ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
18. 02. 2019.
18. 02. 2019.

Održano javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije u Samoboru

Održano javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije u Samoboru

 

Posljednje, peto po redu Javno izlaganje Prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i Strateške studije o utjecaju prostornog plana na okoliš održano je 18. veljače 2019. u Samoboru, u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 5, s početkom u 10.00 sati. Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici Grada Samobora, predstavnici javnopravnih tijela, građani i predstavnici medija. Prisutne je, uime nositelja izrade prostornog plana, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije pozdravio pročelnik Dragutin Stopić. Uvodno je predstavio stručne izrađivače prostornog plana, predstavnike Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, kao i predstavnike stručnog izrađivača Strateške studije o utjecaju plana na okoliš, tvrtke Oikon d.o.o. iz Zagreba. Potom je ravnateljica Zavoda, Željka Kučinić, upoznala prisutne s glavnim ciljevima i programskim polazištima VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije te s dosad provedenim aktivnostima na njegovoj izradi.

 

Nakon prezentacija prostornog plana i strateške studije o utjecaju na okoliš, koju su održali odgovorni  voditelj izrade Plana, Hrvoje Kujundžić i voditeljica izrade Studije, Božica Šorgić, uslijedila je rasprava. Pitanja i primjedbe prisutnih odnosile su se, ponajviše, na planirana prometna rješenja, kao i na mogućnost širenja građevinskih područja. Na pitanja prisutnih odgovarali su predstavnici Zavoda, Željka Kučinić, Hrvoje Kujundžić i Andrea Galić. Na prijedlog dodavanja još jednog čvora na planiranoj novoj autocestovnoj obilaznici, na području Grada Samobora, predstavnici Zavoda odgovorili su da će navedeno razmotriti s predstavnicima Hrvatskih autocesta odmah po dovršetku javne rasprave, ali i da se u odredbama za provođenje ovog prostornog plana strateške razine navodi da je broj i položaj čvorova prikazan načelno. Na upite o mogućnosti širenja građevinskih područja odgovoreno je da će sve navedeno biti razmotreno na razini Prostornog plana Županije, kao i da se većina navedenih zahtjeva rješava kroz izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Samobora.

 

U nastavku rasprave građani su iznosili primjedbe na planirana rješenja u obuhvatu Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, upozoravajući da u nekim dijelovima ovaj Prijedlog plana nije usklađen s Prostornim planom Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, koji je plan više razine. Odgovoreno je da je jedan od ciljeva upravo i bio usklađenje s planovima više razine te da će se sve navedene primjedbe detaljno razmotriti. Detaljni zapisnik s ovog i svih prethodnih javnih izlaganja sastavni je dio  Izvješća o javnoj raspravi koje se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, izrađuje u roku od 15 dana i javno objavljuje. Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije završava 19. veljače 2019. godine.

 

Održano javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije u Samoboru 1

 

Održano javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije u Samoboru 2