ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
AKTUALNO

Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. stavka 1. Zakona.