ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
AKTUALNO

Mediji

22.07.2020.

Županijska kronika Zagrebačke županije broj 141/2020, str. 6 – Vijećničko pitanje

 

16.06.2020. 

Županijska kronika Zagrebačke županije broj 140/2020, str. 21 – Izmjene i dopune prostornog plana

  

11.06.2020.

 Jabuka TV - Kronika Zagrebačke županije; u 14. min – Izmjene i dopune prostornog plana

  

05.06.2020. 

  

12.03.2020. 

Županijska kronika Zagrebačke županije broj 137/2020, str. 4 – Vijećničko pitanje

 

20.02.2020.

Radio Sljeme - Vijećničko pitanje - Izrada prostornog plana

 

12.02.2020

Županijska kronika Zagrebačke županije broj 136/2020, str. 8-9 – Ažuriran WebGIS preglednik poduzetničkih zona

 

02.08.2019. 

Županijska kronika Zagrebačke županije broj 131/2019, str. 4 – Vijećničko pitanje

 

13.03.2019. 

 

 

12.02.2019

Županijska kronika Zagrebačke županije broj 125/2019, str. 18.-19. – Javna rasprava o prijedlogu VII Izmjena PPZŽ. 

 

 

6.02.2019.

Javna rasprava o VII. Izmjenama Prostornog plana Zagrebačke županije:

 

 

10.01.2019.

Objava Javne rasprave o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i o Strateškoj studiji o utjecaju Plana na okoliš:

 

05.12.2018. 

 

7.11.2018.

Vijest o objavi novog WebGIS portala “Stanje u prostoru Zagrebačke županije” u medijima:

 

5.11.2018. 

 

08.01.2018. 

11.12.2017.

Prostorno planiranje u Zagrebačkoj županiji 2017.-2020. - prezentacije javnosti:

 

01.03.2017.

Županijska kronika Zagrebačke županije broj 104/2017, str.6 – usvojeno novo Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije

 

20.12.2016.

Županijska kronika Zagrebačke županije broj 102/2016, str.10 – WEB GIS aplikacija s prikazom 20 perspektivnih poduzetničkih zona

 

20.12.2016.

Poslovni dnevnik, 20.12.2016., str.7 – Zagrebačka županija dobila poduzetničku aplikaciju

 

01.04.2016.

Županijska kronika Zagrebačke županije broj 94/2016, str.14 – Prezentacija Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije

 

20.10.2015.

Županijska kronika Zagrebačke županije broj 89/2015, str.4 – Dvadeset godina Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije