ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Antikorupcijski program i planovi

Antikorupcijski program, akcijski planovi i izvješća o provedbi mjera:

 

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je na svojoj 16. sjednici, održanoj 11. prosinca 2019. godine, Antikorupcijski program za ustanove kojima je osnivač Zagrebačka županija za 2020. godinu. U skladu s ovim Programom Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je prvi Akcijski plan za njegovu provedbu, 25. veljače 2020. godine. U nastavku objavljujemo akcijske planove i izvješća o izvršenju mjera za 2020. i svaku sljedeću godinu, slijedom njihova donošenja.

 

1. Antikorupcijski program za ustanove kojima je osnivač Zagrebačka županija za 2020. godinu

 

2. Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2020. godinu

 

2a. Izvješće o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za 2020

2b. Odluka o prihvacanju Izvjesca o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za 2020.

 

3. Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2021. godinu

 

3a. Izvješće o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za 2021.

3b. Odluka o prihvacanju Izvjesca o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za 2021.

 

4. Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2022. godinu

 

4a. Izvješće o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za 2022.

4b. Odluka o prihvacanju Izvjesca o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za 2022.

 

5.Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2023. godinu

 

5a. Izvješće o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za 2023.

5b. Odluka o prihvacanju Izvjesca o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za 2023.

 

6.Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2024. godinu