ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Etički kodeks i Povjerenik za etiku

Temeljem obveze iz točke II. Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Zagrebačka županija za 2020. godinu, a u skladu s Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskog programa, Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je Etički kodeks za zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije na svojoj 95. sjednici održanoj 22.5.2020. godine:

 

Etički kodeks za zaposlenike Zavoda

 

U skladu s člankom 9. Etičkog kodeksa ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijela je 22.5.2020. Odluku o imenovanju Povjerenika za etiku:

 

Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku

 

Povjerenik za etiku je Hrvoje Kujundžić, dipl.ing.arh.

Adresa e-pošte: h.kujundzic@zpuzz.hr

Telefon: 01/ 6312 307