ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Opći akti Zavoda

Odluka o osnivanju Zavoda


Odluku o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije kao javne ustanove donijela je Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 16. sjednici održanoj 12. prosinca 2007. godine. Odluka je objavljena u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 30/07.
Županijska skupština donijela je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije na 3. sjednici, održanoj 20. listopada 2009. godine, koja je objavljena u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 26/09.
Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Zavoda utvrđen je 6. srpnja 2010. godine i objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 15/10.
Dana 28. travnja 2014. godine Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 6. sjednici donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda, koja je objavljena u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 12/14.

 

2007 Odluka o osnivanju Zavoda PDF

2009_I Izmjene Odluke PDF

2010 Pročišćeni tekst Odluke PDF

2014_II Izmjene Odluke PDF

2007 Odluka o osnivanju Zavoda DOC

2009 I Izmjene Odluke DOC

2010 Pročišćeni tekst Odluke DOC

2014 II Izmjene Odluke DOC

 

 

Statut Zavoda


Statut Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je Upravno vijeće Zavoda na svojoj 1. sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine (KLASA: 350-07/08-01/01, URBROJ: 238/1-126-08-03). Prve izmjene i dopune Statuta donesene su 14. prosinca 2009. (KLASA: 021-01/09-01/7, URBROJ: 238/1-126-09-3), druge izmjene i dopune 13. siječnja 2011. godine (KLASA: 021-01/11-01/1, URBROJ: 238/1-126-11-3). Navedene izmjene i dopune ugrađene su u Pročišćeni tekst Statuta koji je Upravno vijeće Zavoda utvrdilo na 30. sjednici održanoj 10. svibnja 2011. godine (KLASA: 021-01/11-01/6, URBROJ: 238/1-126-11-5).
Nakon utvrđivanja Pročišćenog teksta, Upravno vijeće Zavoda donijelo je Izmjene i dopune Statuta na 52. sjednici održanoj 13. svibnja 2014. godine (KLASA: 021-01/14-01/3, URBROJ: 238/1-126-14-3) te na 63. sjednici održanoj 23. studenoga 2015. godine (KLASA: 021-01/15-01/5, URBROJ: 238/1-126-15-3).

Upravno vijeće Zavoda na svojoj 74. sjednici održanoj 11. srpnja 2017. godine utvrđuje pročišćeni tekst Statuta Zavoda (KLASA: 021-01/17-01/4, URBROJ: 238/1-126-17-4), a na svojoj 79. sjednici održanoj 20. travnja 2018. godine donosi nove izmjene i dopune (KLASA: 021-01/18-01/3, URBROJ: 238/1-126-18-4).

 

 

2008 Statut Zavoda PDF

2009 I Izmjene i dopune Statuta PDF

2011 II izmjene i dopune Statuta PDF

2011 Pročišćeni tekst Statuta Zavoda PDF

2014 III Izmjena i dop Statuta Zavoda PDF

2015 IV Izmjena i dop Statuta Zavoda PDF

2017 Pročišćeni tekst Statuta Zavoda PDF

2018 V Izmjena Statuta Zavoda PDF

2008 Statut Zavoda DOC

2009 I Izmjene i dopune Statuta DOC

2011 II izmjene i dopune Statuta DOC

2011 Pročišćeni tekst Statuta Zavoda DOC

2014 III Izmjena i dop Statuta Zavoda DOC

2015 IV Izmjena i dop Statuta Zavoda DOC

2017 Pročišćeni tekst Statuta Zavoda DOC

2018 V Izmjena Statuta Zavoda DOC

 

Ostali akti Zavoda objavljeni su na stranici Akti doneseni na sjednicama Upravnog vijeća