ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Pravo na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • poštom na adresu: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Miramarska cesta 34, 10000 Zagreb;
  • na broj faksa: 01/6312-308;
  • na adresu elektroničke pošte pristupinfo@zpuzz.hr ili
  • donijeti osobno u Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Ulica Ivana Rendića 32, Zagreb, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

 

Službenik za informiranje: Goran Rozga, univ.spec.oec.

Telefon: 01/ 6312 301

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Zavod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u "Narodnim novinama" broj 12/14. od 31. siječnja 2014. godine i stupaju na snagu 8 dana od dana objave.

Zakon o pravu na pristup informacijama "Narodne novine" broj 25/13 i 85/15

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije "Narodne novine" broj 12/14., 15/14.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, sjednicama Upravnog vijeća Zavoda mogu prisustvovati dvije osobe. Odabir će se izvršiti prema redoslijedu prijava. Potrebno je najaviti se službeniku za informiranje najmanje dva dana prije održavanja sjednice. Pozivi na sjednice objavljuju se ovdje.

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama:

 

Povjerenik za informiranje