ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama Pravo na pristup informacijama

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti (.pdf)

 

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije svoju internetsku stranicu učinio je pristupačnom dana 24.12.2019. godine (STUDIO IMAGO) u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Status usklađenosti Ova mrežna lokacija je potpuno usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti Ova Izjava pripremljena je dana 8. srpnja 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt Podnošenjem zahtjeva Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Goranu Rozgi, univ.spec.oec.:

 

  •      telefonom na broj: 01/6312-301,
  •      elektroničkom poštom službeniku za informiranje: g.rozga@zpuzz.hr.

 

Inspekcijski nadzor Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

 

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

 

Telefonska pomoć osobama s invaliditetom i podrška korisnicima pomoćne tehnologije: Službenik za informiranje Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, tel. 01 6312 301.