ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Upravljanje dokumentarnim gradivom

U skladu s novim Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020) ravnateljica Zavoda donijela je 8. srpnja 2021. godine Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Sastavni dio Pravila je i novi Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja. Državni arhiv u Zagrebu izdao je suglasnost na primjenu Pravila i Popisa 14. srpnja 2021. godine. Objavom na Oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda započinje njihova primjena. 

Dana 10. 11. 2022. donosimo novi Popis s manjim korekcijama na koji također dobivamo suglasnost Državnog arhiva.

 

Dokumente objavljujemo u nastavku:

 

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zavoda

 

Popis dokumentarnog gradiva Zavoda s rokovima čuvanja