ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Upravno vijeće

Odlukom Župana Zagrebačke županije od 6. lipnja 2019. godine (KLASA: 024-03/15-01/02, URBROJ: 238/1-03-19-19) imenovan je novi saziv Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u sastavu:

 

Predsjednik:

Andrej Krlin

 

Članovi Upravnog vijeća: 

Stjepan Leljak

Marko Salapić

Stjepan Esih

Slaven Barišec

 

 

Upravno vijeće          

87. sjednica Upravnog vijeća Zavoda, 2.7.2019.

- prva sjednica u novom sazivu