ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Upravno vijeće

Odlukom Župana Zagrebačke županije od 6. lipnja 2019. godine (KLASA: 024-03/15-01/02, URBROJ: 238/1-03-19-19) imenovan je novi saziv Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u sastavu:

 

Predsjednik:

Andrej Krlin

 

Članovi Upravnog vijeća: 

Stjepan Leljak

Marko Salapić

Stjepan Esih

Slaven Barišec

 

 

Upravno vijeće          

87. sjednica Upravnog vijeća Zavoda, 2.7.2019.

- prva sjednica u novom sazivu

 

Kalendar događanja:

 

1. Donošenje Financijskog plana Zavoda za iduću godinu – najkasnije do 31.12.
2. Donošenje Plana rada Zavoda za iduću godinu – najkasnije do 31.12.
3. Donošenje Plana nabave Zavoda - najkasnije do 31.1.
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Financijskog izvješća Zavoda za prethodnu godinu – najkasnije do 28.2.
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o radu Zavoda za prethodnu godinu -  najkasnije do 28.2.
6. Donošenje Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa s izvješćem za prethodnu godinu – najkasnije do 31.3. 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Financijskog izvješća Zavoda za prethodnu godinu – najkasnije do 30.9.
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Zavoda za prethodnu godinu – najkasnije do 30.9.
9. Donošenje općih akata Zavoda, odluka o raspisivanju natječaja, zaključaka o primanju na znanje izvješća ravnatelja i dr. – prema potrebi kroz godinu.