ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Izrada izvješća o stanju u prostoru

Izrada Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije

 

Zakonom o prostornom uređenju utvrđena je obveza Zavoda da izrađuje četverogodišnje Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije. Cilj izrade Izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i planiranja prostora Zagrebačke županije sa sustavom prostornog uređenja.

 

Tijekom 2016. godine Zavod je izradio najnovije Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije, za razdoblje od 2013. do kraja 2016. godine. Izvješće je izrađeno temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) te Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“, broj 48/14 i 19/15).

 

O samim Izvješćima o stanju u prostoru Zagrebačke županije pogledajte OVDJE.

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina

 

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju, izradio je sljedeća izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave, koja su potom razmatrana i usvojena po nadležnim općinskim i gradskim tijelima:

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru

Izvješće o stanju u prostoru Općine Rugvica 2009.-2013.

(Službeni glasnik Općine Rugvica, broj 7/2013)

 

 

 Izrada izvješća o stanju u prostoru 1Izvješće o stanju u prostoru Općine Brckovljani 2009.-2013.

(Službeni glasnik Općine Brckovljani, broj 2/2014)

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru 2

Izvješće o stanju u prostoru Općine Pisarovina

2009.-2013.

 

 

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru 3

Izvješće o stanju u prostoru Općine Jakovlje

2009.-2013.

(Službeni glasnik Općine Jakovlje, broj 6/2013)

  

  

Izrada izvješća o stanju u prostoru 4

Izvješće o stanju u prostoru Grada Dugog Sela

2009.-2013.

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/2014)

 

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru 5

Izvješće o stanju u prostoru Općine Pušća

2009.-2013.

(Službeni Glasnik Općine Pušća, broj 5/2014)

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru 6

Izvješće o stanju u prostoru Općine Krašić

2010.-2014.

(Glasnik Zagrebačke županije, broj 25/2014) 

Izrada izvješća o stanju u prostoru 7 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Ivanić-Grada

2013.-2016.

(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 3/2018) 

Izrada izvješća o stanju u prostoru 8

Izvješće o stanju u prostoru Općine Pisarovina

2016.-2020.

 (Službene novine Općine Pisarovina, broj 11/2020)