ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Izrada projekata, studija i stručnih podloga

Analiza izgrađenosti kroz vremenska razdoblja za područje Zagrebačke županije

Analiza izgrađenosti kroz vremenska razdoblja za područje Zagrebačke županije - slika 1  

Uvid u elaborat  Analize izgrađenosti kroz vremenska razdoblja za područje Zagrebačke županije moguće je ostvariti putem sljedećih poveznica:

 

Tekstualni dio

 

Kartogrami izgrađenosti u mjerilima:

 

1:25.000

1:100.000

 

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije u sklopu pripremnih aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije, sklopio je sa tvrtkom GDi d.o.o. početkom 2017. godine, ugovor o izradi Analize izgrađenosti kroz vremenska razdoblja za područje Zagrebačke županije. Analiza se odnosi na godine: 1968., 1987., 2002., 2011. i 2013. godinu.

 

U sklopu izrade same Analize, tvrtka GDi d.o.o. je sa Zavodom izradila Polazišta za izradu Analize, Model Analize (primjer izrade Analize na manjem području obuhvata naselja uz Zračnu luku „Franjo Tuđman“). Nakon izrade uvodnog dijela Analize, tvrtka GDi d.o.o. je izvršila sveobuhvatnu analizu izgrađenosti prostora Županije na temelju raspoloživih rasterskih podloga. Kao rezultat prikazana je izgrađenost putem kvantificiranih pokazatelja za prostorni obuhvat jedinica lokalne samouprave cijele Županije sa kartogramima na kojima je u grafičkom obliku dan pregled izgrađenosti po odabranim godinama odnosno preklopom svih godina za koje je rađena Analiza.