ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Izrada projekata, studija i stručnih podloga

Krajobrazna studija Zagrebačke županije

Krajobrazna studija Zagrebačke županije - slika 1  

Krajobrazna studija Zagrebačke županije

 

Temeljem obveze iz Zakona o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske te Prostornog plana Zagrebačke županije, Zavod je u 2013. godini inicirao izradu Krajobrazne studije Zagrebačke županije te proveo njezinu verifikacije po dostavljenim fazama izrade.

 

Izrada Krajobrazne studije, za razinu obrade općih krajobraznih tipova / područja, bila je povjerena dvjema tvrtkama: tvrtki Arhikon d.o.o., koja je provela analize postojeće klasifikacije krajolika, analize vizualnih i povijesnih obilježja, dala ocjenu osjetljivosti te smjernice i preporuke za planiranje pojedinih općih krajobraznih područja, i tvrtki Oikon d.o.o., koja je izradila kartografsku i statističku obradu podataka te digitalnu obradu u GIS sustavu i provela posebne analize i ocjene osjetljivosti i vrijednosti općih krajobraznih područja. Koordinator, voditelj izrade i autor metodologije je dr.sc. Biserka Bilušić Dumbović, mag.ing.arch.