ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Izrada projekata, studija i stručnih podloga

Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije u području sustava središnjih naselja

Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije u području sustava središnjih naselja - slika 1

Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije u području sustava središnjih naselja

 

U sklopu pripremnih aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije Zavod je, tijekom 2018. godine, pokrenuo izradu elaborata „Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije u području sustava središnjih naselja“. Elaborat je izradila tvrtka Urbing d.o.o., autor: dr.sc. Stjepan Šterc, u prosincu 2018. godine.

 

Svrha elaborata je utvrditi osnovne demografske pretpostavke za određivanje sustava središnjih naselja odnosno funkcionalnih razvojnih središta. Naime, prema autoru, prognoziranje centralnosti naselja prvenstveno je vezano za objektivnije postavljanje kriterija i smanjivanje broja takvih naselja u stvaran funkcionalni odnos spram stanovništva. Stoga se sužavanje broja središnjih naselja iz važećeg prostornog plana pokazuje kao potreba. Elaboratom se ukazuje na potreban odmak od formalnih planskih podjela te se predlaže podjela na satelitske gradske centre i planska revitalizacijska središta.