ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Izrada prostornih planova gradova i općina

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju, a po provedenom postupku nabave, izradio je slijedeće prostorne planove iz nadležnosti gradova i općina:

 

Izrada prostornih planova gradova i općina

VII. Izmjene i dopune PPU Grada Jastrebarsko (2014.)

(Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 9/2014)

Izrada prostornih planova gradova i općina 1IV. Izmjene i dopune PPU Općine Dubrava (2014.)

(Glasnik Zagrebačke županije, broj 21/2014)

Izrada prostornih planova gradova i općina 2

IV. Izmjene i dopune PPU Općine Rugvica (2014.)

(Službeni glasnik Općine Rugvica, broj 7/2014)

   

Izrada prostornih planova gradova i općina 3

IV. Izmjene i dopune PPU Općine Brckovljani (2015.)

(Službeni glasnik Općine Brckovljani, broj 7/2015)

Izrada prostornih planova gradova i općina 4

V. Izmjene i dopune PPU Općine Pisarovina (2015.)

(Službene novine Općine Pisarovina, broj 7/15)

Izrada prostornih planova gradova i općina 5

II. Izmjene i dopune PPU Općine Orle (2015.)

(Glasnik Zagrebačke županije, broj 40/2015)

 

   

Izrada prostornih planova gradova i općina 6

V. Izmjene i dopune PPU Općine Rugvica (2015.)

(Službeni glasnik Općine Rugvica, broj 2/2016)

Izrada prostornih planova gradova i općina 7

VIII. Izmjene i dopune PPU Grada Jastrebarsko (2016.)

(Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 1/2016)

Izrada prostornih planova gradova i općina 8

 

V. Izmjene i dopune PPU Općine Brckovljani (2016.)

(Službeni glasnik Općine Brckovljani, broj 8/2016)

   

Izrada prostornih planova gradova i općina 9

II. Izmjene i dopune PPU Općine Kravarsko (2017.)

(Glasnik Zagrebačke županije, broj 3/2017)

Izrada prostornih planova gradova i općina 10

VI. Izmjene i dopune PPU Općine Pisarovina (2017.)

(Službene novine Općine Pisarovina, broj 4/2017)

Izrada prostornih planova gradova i općina 11

IV. Izmjene i dopune PPU Općine Rakovec (2017.)

(Glasnik Zagrebačke županije, broj 30/2017)

     

Izrada prostornih planova gradova i općina 12

VI. Izmjene i dopune PPU Općine Brckovljani (2018.)

(Službeni glasnik Općine Brckovljani, broj 9/2018)

 

Izrada prostornih planova gradova i općina 13

 

 VII. Izmjene i dopune PPU Općine Pisarovina (2018.)

(Službene novine Općine Pisarovina, broj 15/2018)

 

Izrada prostornih planova gradova i općina 14

 

IX. Izmjene i dopune PPU Grada Jastrebarsko

(Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 1/2019)

 

Sve prostorne planove s područja Zagrebačke županije možete pogledati na WEB GIS pregledniku prostornih planova:

 

Izrada prostornih planova gradova i općina 15 Ulaz u WEB GIS PREGLEDNIK

 

Tabelarne prikaze sa stanjem izrade i donošenja svih prostornih planova možete pogledati OVDJE