ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Praćenje provedbe PPZŽ

Izdavanje mišljenja na konačne prijedloge PPUO/G, GUP i UPU

Jedna od važnih aktivnosti Zavoda je sudjelovanje u postupku izrade i donošenja prostornih planova uređenja (PPU) velikih gradova, gradova i općina, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja s područja Zagrebačke županije. U postupku izrade i donošenja prostornih planova uređenja Zavod daje mišljenje o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova s Prostornim planom Zagrebačke županije, zakonima i propisima.

Zavod je, nakon detaljne analize i dodatnih usklađivanja dijelova plana s Prostornim planom Zagrebačke županije, izdao pozitivna mišljenja na sljedeće konačne prijedloge izmjena i dopuna prostornih planova uređenja, izmjena i dopuna generalnih urbanističkih planova i izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja:

 

Izdavanje mišljenja na konačne prijedloge PPUO/G, GUP i UPU - slika 1 Detaljni prikaz izdanih Mišljenja na konačni prijedlog prostornog plana