ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Praćenje provedbe PPZŽ

Stručna suradnja u izradi prostornih planova iz nadležnosti JLS

Osim kroz izdavanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja, Zavod kroz stručno-savjetodavnu suradnju aktivno sudjeluje i u ostalim fazama postupka izrade i donošenja prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina. Suradnja se odnosi na sve vrste planova, ali najčešće se ostvaruje kod izrade prostornih planova uređenja i njihovih izmjena i dopuna. Riječ je o pregledu i detaljnoj analizi prostornih planova s ciljem uklanjanja eventualnih neusklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije već pri njihovoj izradi, a prije davanja službenog mišljenja na konačni prijedlog plana. Zavod je, u okviru stručno savjetodavne suradnje i na zahtjev gradova i općina, analizirao sljedeće radne verzije prostornih planova:

 

Stručna suradnja u izradi prostornih planova iz nadležnosti JLS - slika 1 Detaljan prikaz stručne suradnje u izradi prostornih planova