ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja

Obrada podataka za Državni plan prostornog razvoja

Tijekom 2015. godine Zavod je s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja te Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj sklopio Sporazum o poslovima obrade podataka prostornog plana Zagrebačke županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Zagrebačke županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja.

 

Aktivnost se nastavila i sljedećih godina, kad su u GIS uneseni podaci iz novo donesenih izmjena i dopuna prostornih planova. Podaci se, iz formata u kojem su izrađeni (AutoCad), implementiraju u GIS sustav, uz popunu zadanih atributnih tablica i drugih podataka potrebnih za izradu prostornog plana državne razine.

 

Zavod je i u 2023. godini nastavio s obradom podataka iz prostornih planova s područja Zagrebačke županije u GIS sustav, za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja (DPPR).

 

Obrada podataka za Državni plan prostornog razvoja - slika 1

Slika: Primjer planova obrađenih prema specifikacijama za DPPR