ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja

Obrada podataka za ISPU Republike Hrvatske

Na temelju zahtjeva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Zavod je u proteklom razdoblju kontinuirano provodio obradu prostornih planova s područja Zagrebačke županije za Geoportal prostornih planova, objavljenih u okviru Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske (ISPU RH). Ova aktivnost započela je 2013. godine, a provodi se kontinuirano od 2014. godine do danas.

U e-katalog ISPU-a uneseno je, do kraja 2019. godine, gotovo 700 zapisa metapodataka prostornih planova (osnovni plan te izmjene i dopune planova) za prostorne planove svih razina na području Zagrebačke županije od toga je statusom "verificirano" odnosno vidljivo svim korisnicima gotovo 500 metapodataka za sve razine planova. Preostali metapodaci koji nisu javno vidljivi su podaci o prostornim planovima koji su trenutno u izradi ili planovi kojima je obustavljena izrada.

Metapodaci se svakodnevno ažuriraju temeljem obavijesti jedinica lokalne samouprave, pregledom Internet stranica MGIPU, Zagrebačke županije, jedinica lokalne samouprave kao i pregledom službenih glasila županije, gradova i općina.

 

Obrada podataka za ISPU Republike Hrvatske - slika 1

Slika: Informacijski sustav prostornog uređenja RH