ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja

Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije

Od 2014. godine Zavod kontinuirano vodi REGISTAR PROSTORNIH PLANOVA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE. Cilj vođenja Registra je strukturiranje postojećih i budućih raznorodnih podataka o dokumentaciji prostora kojima raspolaže Zavod, te je ujedno i podloga za objavu odabranih podataka na službenim internetskim stranicama Zavoda. Zavod je na svojima službenim Internetskim stranicama objavio WEB GIS preglednik, koji sadrži: Prostorni plan Zagrebačke županije, Prostorne planove područja posebnih obilježja, Prostorne planove uređenja gradova i općina, Generalne urbanističke planove, Urbanističke planove uređenja, Detaljne planove uređenja i digitalni katastar te je omogućena pretraga pojedine lokacije prema broju katastarske čestice. Registar sadrži podatke o cca 700 prostornih planova s područja županije a za svaki plan odnosno izmjenu i dopunu plana prikupljeno je i obrađeno preko 100 zasebnih podataka.

  

Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije

Slika: Registar prostornih planova Zagrebačke županije (2018.)

 

Krajem 2016. godine Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije i tvrtkom GDi Gisdata, izradio je WEB GIS aplikaciju s prikazom 20 PERSPEKTIVNIH PODUZETNIČKIH ZONA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE na prostornim planovima. Objavom aplikacije na Internetskim stranicama olakšan je pristup poduzetnicima koji, na intuitivan i jednostavan način, mogu saznati osnovne podatke i prostorni položaj svake od 20 perspektivnih poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji.

Podaci o poduzetničkim zonama preuzeti su iz elaborata "Analiza poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije" (Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije, 2015.). Riječ je o zonama na području gradova Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić te općina Bedenica, Bistra, Brckovljani, Brdovec, Jakovlje, Križ, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Rakovec i Rugvica.

Kartografski prikazi iz prostornih planova, na kojima se u ovoj aplikaciji daje prikaz  gospodarskih zona, preuzeti su iz WEB GIS PREGLEDNIKA PROSTORNIH PLANOVA Zagrebačke županije (Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, stanje sa 1.9.2016.). Rasterska podloga na koju su implementirane zone jedinstveni je prikaz svih karata namjene površina iz važećih prostornih planova uređenja gradova i općina.

 

Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije 1

Slika: WEB GIS preglednik poduzetničkih zona Zagrebačke županije“ (2017. godina)

 

Tijekom 2018. godine, a u okviru unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, u suradnji s tvrtkom GDi d.o.o. iz Zagreba, izrađen je novi WEB GIS PORTAL pod nazivom „STANJE U PROSTORU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE“. Portal je interaktivna GIS aplikacija koja omogućuje brz i jednostavan pristup podacima o postojećem stanju u prostoru naše Županije. Podaci se temelje na posljednjem usvojenom Izvješću o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013.-2016., a ažurirani su i novijim dostupnim podacima.

Na WEB GIS portalu dostupne su sljedeće teme: Teritorijalni ustroj i Demografska obilježja, Gospodarski pokazatelji, Namjena površina, Prometna infrastruktura, Vodnogospodarski sustav, Energetika, Kulturna baština i Prirodne vrijednosti.

 

Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije 2

Slika: WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ (2018. godina)