ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja

Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije

Od 2014. godine Zavod kontinuirano vodi REGISTAR PROSTORNIH PLANOVA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE. Cilj vođenja Registra je strukturiranje postojećih i budućih raznorodnih podataka o dokumentaciji prostora kojima raspolaže Zavod, te je ujedno i podloga za objavu odabranih podataka na službenim internetskim stranicama Zavoda. Zavod je na svojima službenim Internetskim stranicama objavio WEB GIS preglednik, koji sadrži: Prostorni plan Zagrebačke županije, Prostorne planove područja posebnih obilježja, Prostorne planove uređenja gradova i općina, Generalne urbanističke planove, Urbanističke planove uređenja, Detaljne planove uređenja i digitalni katastar te je omogućena pretraga pojedine lokacije prema broju katastarske čestice. Registar sadrži podatke o cca 800 prostornih planova s područja županije a za svaki plan odnosno izmjenu i dopunu plana prikupljeno je i obrađeno preko 100 zasebnih podataka.

 

U okviru unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja u 2019. godini Zavod je ažurirao WEB GIS preglednik novim digitalnim katastarskim planovima zaprimljenim od Državne geodetske uprave u ožujku 2019. godine te novom objedinjenom kartom namjene površina za sve gradove i općine na području Zagrebačke županije.

  

Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije - slika 1

Slika: Registar prostornih planova Zagrebačke županije (2014.-2022.)

 

Početkom listopada 2022. godine, nakon desetak godina korištenja, postojeći preglednik dobio je novi dizajn i nove korisne funkcije. Novi preglednik ažuriran je podacima iz novog Katastra, najnovijim podacima o javnim cestama te granicama poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije.  Ulaskom u aplikaciju otvara se glavni izbornik s nazivima svih gradova i općina na području Zagrebačke županije, čime je omogućeno pretraživanje prostornih planova prema nazivu općine ili grada. U aplikaciju su uneseni podaci (odluke o izradi i donošenju) za više od 400 prostornih planova, a više od 1000 kartografskih prikaza može se pregledavati za 195 posljednjih važećih izmjena i dopuna, koje se redovito ažuriraju.

 

Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije - slika 2Slika: WEB GIS preglednik prostornih planova (2014.-2022.)

 

Krajem 2016. godine Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije i tvrtkom GDi, izradio je WEB GIS aplikaciju s prikazom 20 PERSPEKTIVNIH PODUZETNIČKIH ZONA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE na prostornim planovima. Objavom aplikacije na Internetskim stranicama olakšan je pristup poduzetnicima koji, na intuitivan i jednostavan način, mogu saznati osnovne podatke i prostorni položaj svake od 20 perspektivnih poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji. Podaci o poduzetničkim zonama preuzeti su iz elaborata "Analiza poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije" (Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije, 2015.).

 

Tijekom 2020. godine WEB GIS aplikacija s prikazom PERSPEKTIVNIH PODUZETNIČKIH ZONA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE na prostornim planovima ažurirana je novim podacima Razvojne agencije Zagrebačke županije. Postojeća aplikacija „20 Perspektivnih poduzetničkih zona Zagrebačke županije“ ažurirana je novim podacima: novim perspektivnim poduzetničkim zonama, novim podacima o svakoj pojedinoj zoni (obuhvati, površine i drugi alfanumerički, grafički i tekstualni podaci), novim kartama namjene i korištenja površina iz važećih prostornih planova i novim kartama korištenja površina iz važećih urbanističkih planova uređenja. Kao rezultat ažuriranja postojeće WEB GIS aplikacije nastala je nova aplikacija koja sadrži 31 aktivnu poduzetničku zonu pod nazivom „Poduzetničke zone Zagrebačke županije na prostornim planovima“. U aplikaciji su, osim podataka o 31 aktivnoj poduzetničkoj zoni, sada dostupni i podaci o 22 neaktivne poduzetničke zone, prema Katalogu poduzetničkih zona Zagrebačke županije Razvojne agencije Zagrebačke županije.

 

Kartografski prikazi iz prostornih planova, na kojima se u ovoj aplikaciji daje prikaz  gospodarskih zona, preuzeti su iz WEB GIS PREGLEDNIKA PROSTORNIH PLANOVA Zagrebačke županije (Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, stanje sa 1. 2. 2020.). Rasterska podloga na koju su implementirane zone jedinstveni je prikaz svih karata namjene površina iz važećih prostornih planova uređenja gradova i općina.

WEB GIS portal „Poduzetničke zone Zagrebačke županije na prostornim planovima“ dostupan je na internetskim stranicama Zavoda i Zagrebačke županije.

 

Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije - slika 3

Slika: WEB GIS preglednik poduzetničkih zona Zagrebačke županije“ (2020. godina)

 

U okviru unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, u suradnji s tvrtkom GDi d.o.o. iz Zagreba, izrađen je WEB GIS PORTAL pod nazivom „STANJE U PROSTORU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE“. Portal je interaktivna GIS aplikacija koja omogućuje brz i jednostavan pristup podacima o postojećem stanju u prostoru naše Županije. Podaci se temelje na posljednjem usvojenom Izvješću o stanju u prostoru Zagrebačke županije  2016. – 2020., a ažurirani su i novijim dostupnim podacima.

 

Na WEB GIS portalu dostupne su sljedeće teme: Teritorijalni ustroj i Demografska obilježja, Gospodarski pokazatelji, Namjena površina i stanje planova, Prometna infrastruktura, Vodnogospodarski sustav, Energetika, Kulturna baština i Prirodne vrijednosti.

 

Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije - slika 4

Slika: WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ (2022. godina)

 

WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ dostupan je na internetskim stranicama Zavoda i Zagrebačke županije.