ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
PROSTORNI PLANOVI Planovi u izradi

Prostorni planovi lokalne razine u izradi

Prostorni planovi uređenja općina i gradova u nadležnosti su jedinica lokalne samouprave, a Zavod pruža stručno-savjetodavnu suradnju i izdaje mišljenje na konačni prijedlog plana.

 

Prostorni planovi lokalne razine u izradi - slika 1 Detaljan prikaz tijeka izrade planova: PPUO/G, GUP, UPU i DPU

 

Jedinice lokalne samouprave obvezne su obavijestiti javnost o izradi prostornog plana na mrežnoj stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Informacije o prostornim planovima u izradi možete pogledati na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.