ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
PROSTORNI PLANOVI

Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ

Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ - slika 1

Detaljan prikaz tijeka izrade i donošenja PPZŽ-a i njegovih izmjena i dopuna

 

Prostorni plan Županije je dokument kojim se planira uređenje prostora Županije, a koji donosi Županijska skupština. Sadrži grafičke prikaze i tekstualne opise te odredbe za provođenje. Prostorni plan Županije se izrađuje u mjerilu 1:100.000 i nivo njegove detaljnosti odgovara ovom mjerilu. Prostorni plan Županije usklađuje se sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, a prostorni planovi uređenja općina i gradova na području Županije, usklađuju se s Prostornim planom Županije.

Prostorni plan Zagrebačke županije (PPZŽ) donesen je 2002. godine (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 3/02, 6/02-ispr.). Do sada su donesene sljedeće izmjene i dopune Plana - prve 2005. godine, druge 2007., treće 2010., četvrte 2011., šeste 2015. i sedme 2020. godine (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 - pročišćeni tekst, 27/15, 31/15 - pročišćeni tekst, 43/20, 46/20-ispr. i 2/21 – pročišćeni tekst).

 

Osnovni prostorni plan, kao i sve njegove izmjene i dopune, mogu se pogledati u PDF formatu odabirom na izborniku s lijeve strane te u WEB GIS PREGLEDNIKU.

 

Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ - slika 2

Ulaz u WEB GIS PREGLEDNIK