ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
PROSTORNI PLANOVI

Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO

 

Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO - slika 1 Detaljan prikaz tijeka izrade i donošenja PPPPO-a

 

Prostorni plan područja posebnih obilježja donosi se obvezno za područje nacionalnog parka i parka prirode temeljem zakonskih propisa o prostornom uređenju i o zaštiti prirode te za područja određena Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske ili Prostornim planom Županije.

Na snazi su dva prostorna plana područja posebnih obilježja koja dijelom obuhvaćaju područje Zagrebačke županije :

 

 

Navedeni Prostorni planovi područja posebnih obilježja mogu se pogledati u PDF formatu odabirom na prostorni plan te u WEB GIS PREGLEDNIKU.

 

Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO - slika 2 Ulaz u WEB GIS PREGLEDNIK