ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
PROSTORNI PLANOVI Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO

Prostorni plan Parka prirode Medvednica

Prostorni plan Parka prirode Medvednica - slika 1

 

Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2014. donio je Odluku o donošenju Prostornoga plana Parka prirode Medvednica („Narodne novine“, broj 89/14).

 

Nositelj izrade ovog Plana bilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinator izrade Plana Hrvatski zavod za prostorni razvoj, a stručni izrađivač Plana je Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

 

Link na stranice Ministarstva:

 

Prostorni plan Parka prirode Medvednica